Referenser

Referenser
Fred Holmberg & Co
När Fred Holmberg & Co flyttade till nya lokaler valde de inredning från oss. Kontorsmöbler, miljömöbler, och gardiner.

Hässleholms Renhållare AB

Kultur och utbildning Ystad

Lomma Bibliotek

Vi fick nöjet att leverera inredning till Lomma Bibliotek.

Lomma Församling

LSS Surbrunnsparken Ystad

Norra Vram Äldreboende
Vi fick förtroendet att inreda äldreboendet i Norra Vram som är byggt helt i antroposofisk anda.

Nova Academy

Vega Äldreboende

Akut och infektionsklinik SUS Malmö

Ystad Badhus

Serneke