The Wall

The Wall är ett modulärt förvaringsskåp som gör det möjligt att skapa platsanpassade förvaringslösningar för olika miljöer.

Skåpen finns i modulhöjderna 3 och 4 och skåplängden kan variera mellan 2 till 7 skåp. Genom att placera enheterna bredvid varandra kan man bygga storskaliga förvaringsenheter.

Katogori: Förvaring
Leverantör: Martela