Stand 

Skjut och vridbar datorhållare för stående dator. Justerbar i höjd, 330-540 mm.

Katogori: Tillbehör
Leverantör: Götessons