Kabeldike CableCare

Rymligt kabeldike med ett kombinationssystem som ger möjlighet att seriekoppla iönskad längd för låg eller hög uppsättning.

Katogori: Tillbehör
Leverantör: Götessons