Datorhållare Liftfix

En robust konstruktion med en unik, patenterad låsning, vilken håller CPUn säkert under bordet. CPU frigång är 60 mm från bordets undersida. För fast montage.

Katogori: Tillbehör
Leverantör: Kondator