Bokhylla Libri

Hylla, som fungerar som solitär eller i kombination. Mot vägg står flera hyllor i bredd, rygg mot rygg bildar de en fristående hylla eller i rad ut från vägg skapas en rumsavdelare.

Katogori: Förvaring
Leverantör: Swedese