//#24802 nedan //#24802 ovan

Stand

Skjut och vridbar datorhållare för stående dator. Justerbar i höjd, 330-540 mm.